Ekpen’de sürdürülebilirlik temel hedeflerimizdendir. 

Hammadde kaynağından başlayarak üretimin tüm zincirlerini izliyor ve analiz ediyoruz. Enerji, su ve tüm doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak için hep beraber çalışıyoruz.  

Hedefimiz üretilen atıkları azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek.  Ekpen’de çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünler kullanıyoruz. Tüm atıkları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Sosyal uygunluk, çalışma arkadaşlarımızın hakları, tüm sağlık ve güvenlik yükümlülükleri ve çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 

Sürdürülebilirlik anlamında eğitim konusunu en önemli kilometre taşlarından biri olarak görmekteyiz. Farkındalığı sağlamak ve çalışanlarımız için eğitim ve gelişim programlarını planlayıp yürütmeye devam ediyoruz. 

Biz sadece tekstilde değil, aynı zamanda toplumsal etki alanlarında da etkiler yaratacak çalışmalar yapıyoruz. Çalışanlarımıza sunulan eğitimler aracılığıyla, iş yerinde çeşitliliği ve eşitliği desteklemek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. İşte bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, iş yerinde diyalog programı, ücret yönetim sistemi gibi eğitimlerle çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Siz de bizimle birlikte değerlere dayalı bir kariyere adım atmak istiyorsanız, kariyer fırsatlarımıza göz atabilirsiniz. 

Firmamızdaki toplam işgücünün %85’ini oluşturan kadın çalışanlarımız için 2018 yılından itibaren “Kanseri Erken Tanı” projesiyle birlikte, kadınlarda yaygın olarak görülen rahim, rahim ağzı ve meme kanserinin erken teşhisinin önemi konusunda çalışanlarımızı bilgilendirmeyi ve gerekli erken tanı tetkiklerinin kendilerine ücret yansıtılmayacak şekilde yapılarak, erken teşhis sayesinde önlenebilir hastalıklardan korumayı hedeflemekteyiz. Çalışanlarımızın meme kanserine yönelik farkındalığını arttırmak, kanserin erken teşhisi için mamografi ve meme muayenesi, rahim ve rahim ağzı kanserine teşhis için ise smear testi uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefledik. Bu proje doğrultusunda Habitat Derneği ile iş birliği gerçekleştirerek, verilen eğitimler ile bütçe hesabı, finansal birikim, doğru ve kontrollü harcama yöntemleri, finansal hak ve yükümlükler konuları hakkında farkındalık oluşturarak çalışanlarımızın doğru harcama ve biriktirme yöntemleri hakkında bilgilendirilmesini sağladık. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılına kadarki çalışma verilerine göre, dünyada her 3 kadından 1’i şiddete maruz kalmaktadır. Türkiye’de ise, özellikle şiddet mağduru kadınların kayıtlı işgücüne dahil olmasında zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Bununla birlikte; kadın çalışanların yaşadığı eşitsizlik kaynaklı mağduriyetler her ne kadar büyük çaplı bir olumsuzluk olsa da, toplumda ve işgücü piyasasında bu etki görülememekte ve önlem alınamamaktadır. Bu bağlamda Ekpen Tekstil olarak; şiddetin işgücü piyasası üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirgeyebilmek adına, iş bulma sürecinde engellerle karşılaşan şiddet mağduru kadınlar için “Şiddete Dur De!” atölyesini kurduk. Bu atölyede şiddet mağduru kadınlara gerekli güvenlik önlemlerini alarak İŞKUR iş birliği ile mesleki eğitim kursu açıp kursu başarıyla bitiren kadınların da işyerimizde istihdam edilmesini sağladık. 

Dinamik yapıdaki uluslararası göç sirkülasyonu, ülkelerin kozmopolit yapısını derinleştirmektedir. Bunun beraberinde de ekonomik, sosyolojik, kültürel ve psikolojik kırılımların giderilmesi önem kazanmaktadır.  

Ekpen Tekstil olarak, 2019 yılında Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütmeye başladığımız “Göçmen Kadınlar Tekstilde” projemiz ile tekstil sektöründe deneyimi olmayan, Uluslararası Koruma Statüsü’ndeki 10 kadın için fabrika bünyesinde 8 haftalık mesleki eğitim kursunu açtık. 

Kurs bitiminde ise kursiyerlerimizi fabrika bünyesinde istihdam ettik. Ekpen’de biz,sosyal anlamda yaşayabilecekleri sorunlara karşın sosyal politikalar geliştirerek toplumda oluşan eşitsizliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz. 

Ekpen Tekstil bünyesinde çalışanların ücret zamları, Ücret Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenmektedir. Sistem doğrultusunda, genel ve kişisel beceriler çalışanın maaşını etkilemektedir. 

Kişisel beceriler, çalışan tarafından operasyon süreçlerinin yapılabilirlik seviyesine göre şekillenmektedir. Çalışanın operasyon becerileri, yaptığı işin iş sağlığı ve güvenliği derecelendirilmesi, bedensel çabası, yapılan işin müşteriye etkisi, üstlenilen sorumluluğu ve kıdem yılı, değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu noktada, çalışanların gelişimleri ve değerlendirme sürecinin işleyişi önem arz etmektedir. 

İş Yerinde Diyalog Programı, çalışan ve işveren iletişiminin sağlıklı bir süreç içerisinde yürüyebilmesine olanak sağlayarak iş yerinde kuvvetli bir iletişim mekanizmasının oluşmasını ifade etmektedir. 

Sürecimiz, diyalog programının devam etmesi adına gerek çalışanlar, gerek çalışan temsilcileri aracılığıyla işveren ve üst yönetim arasında sosyal bir ağ kurmayı sağlar. Çalışan temsilcileri; çalışanların aktarmasını istediği önerileri, şikayetleri veya sorunları; işverene, sürdürülebilirlik sorumlularına ve insan kaynaklarına iletmektedir. 

Dilek-öneri-şikayet mekanizmasının işlevsel olması ve fikirlerin özgür bir şekilde iletilebilmesi adına; çalışanların, kendilerini rahat bir şekilde ifade etmesine imkan tanımakta ve dilek-şikayetlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını şeffaflıkla çalışanlarımıza açıklayarak aktarılmasına imkan tanırız. 

Kadınların liderlik pozisyonlarında yer alması, hem toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hem de işletmelerin ve ülkenin ekonomik başarısı açısından önemlidir. Tekstil sektöründe çalışan profiline bakıldığında kadın çalışan oranının yüksek olmasına karşın, üretim hattında yönetici pozisyonlarındaki oranın düşüklüğü dikkat çekmektedir. 

Ekpen Tekstil olarak kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimine yönelik çalışma hayatında karşılaştıkları risklerin azaltılması ve mesleki gelişim imkanlarının artması, yöneticilik pozisyonlarına yükselebilmesi  için Kadın Kariyer Programını yürütüyoruz. Dört haftalık iletişim, toplumsal cinsiyet, stres yönetimi gibi eğitimlerin ardından teknik eğitimler verilerek çalışanlarımıza gelişim fırsatı sunmaktayız.

 

EKPEN Tekstil olarak, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) katılmaktan gurur duyuyoruz. Bu küresel girişim, iş dünyasının kadınların güçlenmesini desteklemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

İşletmemizde çalışanlarımız için eşit bir ortam yaratmaya, kadınların potansiyelini açığa çıkartmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık şirketimizin temel değerlerini oluşturmaktadır. WEPs’e katılımımız, bu değerlere olan bağlılığımızı pekiştirmektedir.

 

EKPEN Tekstil olarak kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasıyla birlikte, atık oluşumunu engelleyen veya azaltan, atık ortaya çıktığında ise doğru ayrıştırma yöntemleriyle geri dönüşümü mümkün kılan yöntemlerle doğal döngüsüne geri kazandıran bir atık yönetim felsefesi benimsemekteyiz. Bu yaklaşımımızla, atıkların yaşam döngüsünü titizlikle değerlendirir ve her atık kategorisi için sürdürülebilir yönetim stratejilerini seçeriz.

 

Ekpen Tekstil olarak, işletmemizdeki enerji tüketimini etkin bir şekilde kontrol altına almak ve mümkün olan en düşük seviyeye indirmek için bir enerji yönetimi stratejisi benimsiyoruz. Bu stratejiyi sürdürmek ve iyileştirmek amacıyla, makinelerimizi periyodik olarak bakıma alıyor ve verimlilik kontrolleri yapıyoruz. Ayrıca, her yıl düzenli olarak enerji etütleri gerçekleştirerek, enerji kullanımımızı optimize etme yolunda sürekli olarak ilerliyoruz. Temel hedefimiz, üretim faaliyetlerimiz sırasında doğaya olan etkimizi en aza indirerek çevresel sürdürülebilirliği sağlamaktır.

 

Firmamız, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Üretim tesislerimizde ve diğer iş sahalarımızda, ulusal ve uluslararası standartlara tam uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Çalışanlarımız, iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli aralıklarla eğitimler almakta ve bu bilincin iş süreçlerimize entegre edilmesini sağlamaktayız.

İş sağlığı ve güvenliği politikamız, iş kazalarını önlemeye odaklanırken, aynı zamanda ergonomi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum prosedürlerini içeren kapsamlı bir yaklaşımı benimsemektedir. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, iş stratejilerimizin merkezinde yer almakta ve bu konuda sürekli iyileştirmeler yaparak en iyi uygulamaları benimsemekteyiz. Firmamız, sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturarak hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize güvenilir ve etik bir iş deneyimi sunma taahhüdünde bulunmaktadır.