EKPEN TEKSTİL’E
HOŞGELDİNİZ

ETİK

KURALLAR

ŞEFFAFLIK

Çalıştığımız türn alt üreticilerin ve tedarikçilerin üretim süreçlerinin tamamında “şeffaflık ilkesine” uygun olarak dürüst ve açık üretim ilişkileri kurması gerekir. Şeffaflık ilkesinin ihlali bir asgari gereksinim ihlalidir.

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA

15 yaşın altında çocuk işçinin çalıştırılması, işletme içerinde üretim alanında 15 yaşın altında çocuk misafir bulunması asgari gereksinim ihlalidir (Bunun için işletme içindeki herkesin kimlik kontrolünün yapılıyor olması gerekir).

İNSANA YAKIŞIR İŞ

İşletmede asgari ücretin altında belirlenmiş bir ücretle kişilerin çalıştırılması bir asgari gereksinim ihlalidir.

YÜKSEK İŞ GÜVENLİĞİ

İşletme içinde çalışma yapacak Taşeron firmaların çalışan kişilerinin kimlik-SGK girişi-İş Sağlığı Ve Güvenliği eğitimi, Mesleki Yeterlilik Belgeleri kontrolü yapılır. Taşeron çalışanlar da işletme içindeki isg kurallarına uymak ve KKD ekipmanlarını kullanmakla yükümlüdür. Olası iş kazası nedenleri değerlendirilir, yaşanmaması için gerekli aksiyon planı oluşturulur.

KAYITLI ÇALIŞMA

İşletmede kişilerin sigortasız çalıştırılması(kayıtdışı) bir asgari gereksinim ihlalidir. Kayıtdışı istihdamı önleyebilmek ve yabancı çalışanların istihdamını sağlamak adına yabancı çalışan istihdamını teşvik ediyoruz.

TACİZİN ÖNLENMESİ – EŞİTLİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMAMA

Çalışma süresinde çalışanların din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, fiziksel görünüm, engellilik, yaş vb. her türlü nedenle ayrımcılıkla karşılaşması ve kadın çalışanlardan hamilelik testi istenmesi bir asgari gereksinim ihlalidir.

ÜRETİM SÜRECİMİZ

SERTİFİKALARIMIZ

ALİ YAVUZÇEHRE VAKFI

Vakfımız, imkanları kısıtlı bireylere destek olmak ve insan hakları alanında çalışmalar yapmak amacıyla eğitim, spor, sosyal etki ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek amacıyla 2023 yılında Yavuzçehre Tekstil yetkilileri tarafından Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu.

Vakfımız toplumda eşit fırsatlara sahip olmayan bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştirerek kolektif bilinç ile hareket etmektedir.