Birim Detayı

Tüm departmanlarımız ile entegrasyonu bulunan departmanımızla modern muhasebe ve finansman araçlarını kullanarak şirketimizin rekabet gücünün artırılması hedefine hizmet ediyoruz. Tedarikçi sadakatinin sağlanmasından, bankalar ile şirketimiz arası ilişkilerin verimliliğinden, yılbaşı bütçesinin bütün bir yıl içerisinde disiplinli bir şekilde uygulanmasından ve aylık-yıllık yüklemelerin hesaplanan maliyetleri ile gerçekleşen maliyetlerinin doğrulanmasından sorumluyuz. Risk analizi çalışmaları ile kur, faiz gibi risklerini minimize ederek rekabet gücünü artırmak hedefiyle çalışıyoruz.