Birim Detayı

Şirketimizin faaliyetleri esnasında oluşan tüm verileri, veri güvenliği ve veri güvenirliliği esaslarına uygun kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına alınan verilerden oluşan büyük veri içerisinde yer alan veri kümelerinin sürdürülebilir, doğru ve anlamlı olarak raporluyoruz. Sürekli ve güncel veri akışı esnasında Veri Yönetimi Birimi olarak, geliştirdiğimiz iş zekâsı uygulamaları ile süreçlerde verimlilik ve öngörü kabiliyetini arttıracak çalışmaların planlanması ve uygulanmasını sağlıyoruz.