Birim Detayı

Sürdürülebilirlik departmanı olarak, şirketimiz bünyesinde bize bağlı olarak çalışan iç ve dış üretim birimlerimizdeki sosyal uygunluk çalışmalarından, çalışan haklarının adaletli işleyişinden, iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, çevresel sorumluluklardan, çalışan farkındalığını arttırıcı eğitim planlarının hazırlanmasından ve çalıştığımız markalar ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerin sağlıklı işleyişinden sorumluyuz. Ekpen Tekstil ve tüm alt üreticileri olarak global bir sosyal ve çevresel uygunluk değerlendirme sistemi olan HIGG sisteminde yer alıyoruz. Diğer global sosyal uygunluk girişimleri olan BSCI ve SEDEX denetimlerini periyodik olarak geçiriyor ve bu çerçevedeki gerekli uygunlukları sağlıyoruz. Departman olarak bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinin kontrolünü sağlıyoruz.