Birim Detayı

Şirketimizi sahiplenen ve mutlu bir çalışan profili yaratmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın tüm yasal ve sosyal haklarını gözetmek için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın özlük dosyalarının saklanması, ücret bordrolarının hazırlanması, gerekli eğitim ve kontrollerin takip edilip planlanması, işe girişten işten ayrılışa kadar tüm süreçlerin sağlıklı bir düzende çalıştırılması süreçlerini yönetiyoruz. İşletme içinde tüm çalışanlarımızın yazılı ve sözlü olarak dile getirdiği dilek, şikâyet ve önerilerini ivedilikle işleme alıp çözüme kavuşturuyoruz. Çalışan memnuniyetini sağlamadan müşteri memnuniyetinin sağlanmayacağına inanarak çalışıyoruz.