İŞYERİNDE DİYALOG PROJESİ


Proje Detayı

Şirketimizin demokratikleşmesi, çalışanlarımızın konumlarının güçlendirilmesi adına ekonomik ve sosyal ve çalışma hayatına ilişkin konularda kendi aramızda bilgi alışverişi, danışma ve müzakere süreçleri geliştiriyor, çalışanlarımızın şirketimizde söz sahibi olmaları amacıyla “İŞYERİNDE DİYALOG” projesini uyguluyoruz.

İŞYERİNDE DİYALOG PROJESİ İLE;

 • Çalışanlarımızın işyerindeki konumlarını güçlendiriyor,

 • Çalışanlarımızın öneri ve şikayetlerine zamanında ve verimli çözümler sunuyor,

 • Yönetim ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor,

 • Daha iyi bir çalışma ortamı sunmak adına çalışanlarımız ile etkili iletişim kuruyor,

 • Tüm çalışanlarımızın işyeri ailesinin bir parçası gibi hissetmelerini sağlıyoruz.

İşyerinde Diyalog Projesi Kapsamında Geliştirdiğimiz Sistemler:

1.Çalışan Temsilciliği Sistemi:

İşyerimizin demokratikleşmesi, çalışanlarımızdan gelen dilek ve şikayetlerin zamanında ve verimli şekilde çözüme ulaşması ve dile getirilen tüm istekler hakkında çalışanlarımızın bilgi sahibi olması için oluşturulmuştur.

 

 • Şirketimizde her birimin kendi aralarından seçtiği çalışan temsilcileri vardır.
 • Tüm çalışanlarımız cinsiyet, yaş, bölüm, deneyim vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin çalışan temsilcisi adayı olabilmektedir.
 • Tüm adaylar işyeri huzurunu kaçırmaksızın ve işyerindeki işleyişi etkilemeksizin kendi propagandasını yapabilmektedir.
 • Seçim için sandıklar hazırlanır. Çalışanlarımız oylarını kullanırken kimsenin göremeyeceği kapalı bir bölmede kendilerine verilen ve adayların isim-bölüm ve fotoğraflarının bulunduğu pusulalarla oylarını kullanabilmektedir. Bu süreç tamamen gizlilik prensibiyle yönetilmektedir.
 • Sandık tüm adaylar ve yetkililer önünde açılır ve açılan her oy sayılarak seçim tutanağı oluşturulmaktadır.
 • Seçim tutanakları tüm çalışanlarımızın bilgi sahibi olması amacıyla duyuru panolarına asılmaktadır.

Çalışan Temsilcileri Toplantısı iki haftada bir olmak üzere seçilen çalışan temsilcileri, işveren, Sürdürülebilirlik ve İnsan Kaynakları Sorumluları ile gerçekleştirilmektedir. 45 dakika süren toplantının ilk 15 dakikasında temsilciler kendilerine iletilen dilek, şikayet ve çözüm yollarını dile getirmekte kalan 30 dakikada ise talepler değerlendirilmektedir. Toplantı sonrası, toplantıda alınan kararların bulunduğu afiş duyuru panolarına asılmakta ve tüm çalışanlarımızın bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

2. Dilek-Şikayet Kutuları:

Şirketimizde sorunları en alt düzeye indirmek, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, iç güvenlik sistemlerinden uzak, tüm çalışanlarımızın ulaşabileceği noktalarda dilek şikayet kutuları bulunmaktadır.

Kutular haftalık olarak Sürdürülebilirlik Sorumluları tarafından açılmakta, çıkan notlar kayıt altına alınmakta ve çözüm süreci gerçekleştirilip, çalışanlarımıza bilgi verilmektedir.

3. Açık Kapı Politikası:

Çalışanlarımız her zaman ve her konuda yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri aracısız olarak yöneticilerimize ulaştırabilmektedir.

4. Çalışan Memnuniyeti Anketi:

Ekpen Tekstil olarak şirketimizde, çalışanlarımızın görüş, öneri, memnuniyet ve isteklerine her zaman önem veriyoruz. Bu sebeple düzenli olarak yılda iki defa, şirketimizin, yöneticilerimizin, hak ve sorumluluklarımızın objektif olarak değerlendirilmesini sağlıyor ve anonim cevaplanabilecek online sistemler üzerinden çalışan memnuniyeti anketleri yapıyor ve sonuçlarını raporluyoruz.

Proje Ayrıntıları

 • Düzenleyen: Ekpen Tekstil
 • Tarih: 28-08-2019