ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ


Proje Detayı

Güçlü ve bağımsız işçi ve işveren kuruluşlarının varlığını koruyan ve çalışan haklarını güvence altına alan verimlilik ve performans ölçütleri doğrultusunda adil ücret almalarını amaç edinen Adil Yaşam Ücreti Projesi; ulusal ücret düzenlemeleriyle uyum içinde işçiler için bir yaşam alanı sağlayan ücret seviyeleri ile çalışanın uygun ücreti almasını hedeflemektedir.

Ekpen Tekstil olarak Adil Yaşam Ücreti Projesiyle;

  • Piyasa koşullarında ücretleri belirliyor; sektörün durumu, enflasyon oranı, asgari ücrete yapılan zamları göz önüne alıyoruz.
  • Proje kapsamında çalışanlarımızın; görev tanımlarına, becerilerine, yeteneklerine, performanslarına, almış oldukları eğitime, kıdemlerine göre ücretlendirilmelerini sağlayan ve gelişimlerini teşvik eden şeffaf bir sistem kuruyoruz.
  • Her alanda olduğu gibi şirketin ücretlendirme sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.
  • Ücretlendirme sistemini işveren, çalışan temsilcileri ve bölüm sorumluların da dahil olduğu “ücret belirleme komitesi” ile daha adil, şeffaf ve katılımcı mekanizmalarla gerçekleştiriyoruz.
  • Çalışanlarımızın hakedişlerinin sadece piyasa koşullarına göre belirlenmiş olan minimum asgari ücret tutarı ile ve çalışanlarımızın hakedişlerine yapılacak zammı sadece asgari ücrete yapılan zam ile sınırlı kalmasını önlüyoruz.
  • Çalışanlarımızın işlerine ve şirketimize bağlılığını artırıyoruz.

Proje Ayrıntıları

  • Düzenleyen: Ekpen Tekstil
  • Tarih: 28-08-2019