HIGG Index


Proje Detayı

Higg Index, Tekstil Endüstrisi’nde Sürdürülebilirliğin her aşamasında markaların ve üreticilerin, bir işletmenin ya da ürününün sürdürülebilirlik performansını ölçmesini sağlayan öz değerlendirme standardıdır. Higg Index sistemi, şirket çalışanlarının ve çevrenin refahını koruyacak anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda güç veren bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır. Açık, karşılaştırılabilir ve anlamlı bir puanlama sistemi ile markaların ve üreticilerin şeffaf olmalarını sağlar ve buna teşvik etmektedir.

Ekpen Tekstil olarak, Tedarik zinciri boyunca Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirliği değerlendiren Higg Index sisteminde yer alıyoruz.

Higg Index Sosyal Performans Değerlendirme ve Çevresel Performans Değerlendirme olmak üzere iki modülden oluşmaktadır.

Sosyal Performans Değerlendirme

Sosyal performans değerlendirme modülü tedarik zinciri boyunca çalışanların küresel anlamda güvenli ve adil çalışma koşullarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple, Ekpen Tekstil olarak üreticilerin değer zincirindeki sosyal performanslarını ölçen ve güvenli ve adil çalışma koşullarını amaçlayan bir araç olan HIGG Index sistemine yer alıyoruz.

Çevresel Performans Değerlendirme

Dünyadaki sınırlı doğal kaynaklar üzerindeki baskılar ve iklim değişiklikleri Çevresel Yönetim Sistemi’ni geliştirmeyi gerekli hale getirmiştir. Ekpen Tekstil olarak, biyolojik çeşitliliği korumak, kimyasal kullanımını kontrol altında tutmak ve yönetimini sağlamak, su, enerji ve diğer kaynakların tüketimini azaltmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini destekliyor ve bu konuda önlemler alıyoruz. Bu sebeple, Ekpen Tekstil olarak bir araç olan HIGG Index Çevresel Performans Değerlendirme sisteminde yer alıyoruz.

Proje Ayrıntıları

  • Düzenleyen: Ekpen Tekstil
  • Tarih: 28-08-2019