İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ PROJESİ


Proje Detayı

 

Ekpen Tekstil olarak, 6331 sayılı İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı ulusal mevzuat ve standartlarına bağlı kalarak İş Sağlığı ve Güvenliği Projesini uyguluyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Projesi İle Ekpen Tekstil İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur.Ekpen Tekstil İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunda; İşveren ya da işveren vekili, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Sorumluları, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve her birimin çalışan temsilcileri yer almaktadır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir olması amacıyla şirketimizde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri alıyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda mevcut sağlık ve güvenlik şartları günün şartlarına göre sürekli iyileştiriyoruz.

Mesleki risklerin, olası iş kazalarının önlenmesi konusunda tedbirler alınarak İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile ilgili “Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı” ilkesini benimsiyoruz.

Tehlikeleri tanımlıyor, bu tehlikelere karşı önlemler alıyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda çalışanlarımızı kapsayan önlemlerin yanında 2019 yılı itibariyle işletme sınırları içinde çalışma yapacak (İnşaat, Makine, Tesisat vb.) tüm taşeron şirketlerden gelen çalışanları da aynı hassasiyetle koruyoruz.

Risklerle kaynağında mücadele ediyor, gerekli aksiyon alıyoruz.>

İş Sağlığı Ve Güvenliği ilkelerinin etik ilkeler doğrultusunda ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütülmesi gerçekleştiriyoruz.

 

Proje Ayrıntıları

  • Düzenleyen: Ekpen Tekstil
  • Tarih: 28-08-2019