KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ PRENSİPLERİ (WEPs)


Proje Detayı

Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel anlamda en önemli girişimlerinden biridir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

EKPEN Tekstil olarak, “Women’s Empowerment Principles” platformunun imzacısıyız.

 • Şirket politikalarımızda ve faaliyetlerimizde şeffaflık ve kapsayıcılığın arttırılması için sonuç getirecek teknikleri, araçları ve uygulamaları öngörüyoruz.
 • Mevcut uygulamalarının performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz etmemizi sağlayacak bir cinsiyet merceği geliştireceğimizi, çalışma hayatında her zaman kadın işgücü ve kadın istihdamını destekleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
 • Kadın istihdamının destekleyicisi oluyor ve %80 kadın çalışan ile sistemde yer alıyoruz.
 • Öncelikle çalışanın işe adım attığı ilk eğitim olan oryantasyon eğitiminde eşitlikçi uygulamaları detaylı anlatarak çalışanı bu konuda bilgilendirmeyi amaç ediniyoruz.
 • Kadına şiddetle mücadele ederek bu konuda eğitimler düzenliyor, reklam kampanyalarına katılıyoruz.
 • Hem üretim biriminde hem de yönetici kadrosundaki kadın çalışan sayısı ile platform imzalayıcıları arasında örnek teşkil ediyoruz.
 • İşletme yazılı politikaları hazırlarken eşitlikçi yaklaşım sergiliyor, pozitif ayrımcılığı destekliyor ve bunu tüm çalışanlar ile paylaşıyoruz.
 • İş ilanlarımızda yaş ve cinsiyet gibi demografik kıstaslara yer vermiyoruz.
 • İş görüşmesi sırasında adaylardan veya çalışanlarımızdan hamilelik testi istemiyoruz.
 • İşe alım esnasında adayların evlilik, hamilelik, annelik gibi özel durumlarını değerlendirme kıstası olarak görmüyoruz.
 • Kadın çalışanların anne adayı veya anne olduğunu düşünerek esnek çalışma uygulamaları yapıyor, hamile çalışanlar için mevzuata uygun düzenlemeler getiriyoruz.
 • Okulun açıldığı gün, karne verildiği günler gibi özel günlerde; çocukları olan çalışanlarımızın esnek saatli çalışma uyguluyoruz.
 • Hamile çalışanlarımızın dinlenmeleri ve emziren çalışanlarımızın emzirmeleri için emzirme odamız vardır.
 • İş Güvenliği konularında son derece hassas olduğumuz için çalışanlarımız için her türlü önlemi alıyoruz.
 • Çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda eğitim planlamasını hazırlıyor, Aile İletişimi ve Ebeveyn eğitimleri konusunda gösterdiğimiz öneme istinaden Anne-Çocuk eğitimleri düzenliyoruz.
 • Üç kişilik Sürdürülebilirlik Birimi, iki kişilik İnsan Kaynakları Birimiyle çalışanlarımızın her türlü sorununa çözüm üretiyoruz.
 • Ekpen Mesleki Eğitim Akademisi Projesi ile kurulan eğitim bandı sayesinde çalışanlarımıza dikiş makinesi kullanımını öğretiyor, meslek sahibi olmalarına destek oluyoruz.
 • Kadın çalışanlarımıza yönelik sosyal etkinlikler düzenliyoruz.
 • Alt üreticilerimizi ve tedarikçilerimizi de kadın istihdamını desteklemek konusunda teşvik ediyor ve gerekli denetimlerini yapıyoruz.
 • Her yıl yinelediğimiz çalışan memnuniyeti anketiyle çalışanlarımızı da yönetim sürecine dahil ediyoruz.
 • Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu ve İnsan Kaynakları Faaliyet Raporlarında cinsiyet eşitliği çalışmalarımıza yer veriyoruz.
 • Düzenli olarak hem üretim biriminde hem yönetici kadromuzdaki kadın çalışan sayılarını, kadınların terfi koşullarını ve oranlarını takip ediyoruz.

Proje Ayrıntıları

 • Düzenleyen: Ekpen Tekstil
 • Tarih: 28-08-2019