TEDARİK ZİNCİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ POLİTİKASI


Politika Detayı

Ekpen Tekstil olarak;

  • Sürdürülebilir iş etiği ilkeleri için oluşturulmuş uluslararası standartlara bağlı kalarak ve ulusal mevzuata uygun olarak mevcut müşterilerimizin sosyal uygunluk gereksinimlerini gözeterek Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikasını oluştururuz.
  • Tüm alt üreticilerimizi ve ortak üretim birimlerimizi bu politika hakkında bilgilendiririz.
  • Tüm alt üreticilerimizin ve ortak üretim birimlerimizde uyum sağlarız.
  • Bu politikaya uyumu garanti altına almak için denetimler düzenleriz.
  • Bu politikaya uymayan hiçbir alt üreticiyi ya da ortak üretim birimini üretimin hiçbir aşamasında kullanmayarak, tüm alt üreticilerimizi ve ortak üretim birimlerimizi onaysız başka bir üretim birimini kullanmamaları konusunda bilgilendiririz.
  • Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle karşılıklı fayda ve güvene dayalı, güçlü ve kalıcı bağlar kurarız.
  • Müşterilerimizle bütünlüğümüzü sürdürmek, iş sürekliliğimizi sağlamak ve işletim maliyetlerimizi verimli yürütürüz.
  • Ürün ve hizmetlerimizin pazara ulaştırılması sürecine dahil olan tüm paydaşlarımız için uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler yaratıp, bu değerleri korur ve geliştiririz.
  • Tüm alt üreticilerimizle beraber bu politikaya uyum sağlamayı taahhüt ederiz.

EKPEN Tekstil olarak;

Ürün ve hizmetlerin pazara ulaştırılması sürecine dahil olan tüm paydaşlar için uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik değerler yaratmak, bu değerleri korumak ve geliştirmek için sürdürülebilir tedarik zinciri kuralları oluşturmak ve bu kurallara tüm alt üreticilerimizle beraber uyum sağlamayı taahhüt ederiz.