RÜŞVET, YOLSUZLUK VE EŞİT OLMAYAN İŞ UYGULAMALARI İLE MÜCADELE POLİTİKASI


Politika Detayı

Kanunlara göre rüşvet teklif etmek veya almak, komisyon ya da diğer yolsuz ödeme tekliflerinde bulunmak, hükümet görevlilerine, parti yetkililerine ve resmi göreve aday kişilerin kararlarını ve tavırlarını etkilemek ya da değiştirmek amacı ile değeri olan herhangi bir şey teklif etmek, vermek veya ödemede bulunmak suç sayılmaktadır. Bu durumların yaşandığı tespit edildiğinde Ekpen Tekstil’in tüm paydaşları para ve/veya hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Ekpen Tekstil olarak; çalışanlarımızı doğrudan ya da dolaylı olarak rüşvet, komisyon veya başka yolsuzluk tekliflerinde bulunmak, istemek, vermek ya da değeri olan herhangi bir şeyi üçüncü bir şahıstan, devlet görevlisinden, devlet kurumlarından, özel kurumlardan ve organizasyonlardan almaktan hiçbir istisnası olmaksızın men ederiz.

Rüşvet, yolsuzluk ve eşit olmayan iş uygulamaları ile mücadele politikasını uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

Hiçbir paydaşımız rüşvet vermeyi reddetmesinden doğacak gecikme veya kazanç kayıpları için cezalandırılmaz.