SENDİKALAŞMA VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜ POLİTİKASI


Politika Detayı

Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Ne Anlama Gelir?

Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlenmedir.

Toplu İş Sözleşmesi, iş yerinde iş kolu esasına göre Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisine haiz işçi sendikası ile işveren sendikası arasında veya işçi sendikası ile sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.

EKPEN Tekstil olarak;

  • Çalışanlarımızın bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar; çalışanlarımızı herhangi bir örgüte katılmak konusunda özgür bırakırız.
  • Çalışanlarımızı, herhangi bir örgüte katılmaları durumunda olumsuz herhangi bir sonuçla karşılaşmayacakları konusunda işe giriş esnasında bilgilendiririz.
  • Kanunlarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı diyalog kuracağını taahhüt ederiz.