İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Politika Detayı

İş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip Ekpen Tekstil olarak;

 • 6331 sayılı İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kanunu ve standartlarına bağlı kalarak İş Güvenliği Politikasını oluştururuz.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu ve önleyici çalışmaları yaparız.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştiririz.
 • Mesleki risklerin ve olası iş kazalarının önlenmesi konusunda her türlü önlemi alırız.
 • Sağlık ve güvenlik önlemlerini düzenleyerek, tehlikeli vakalara karşı gerekli aksiyonları alıp, mevcut durumları iyileştiririz.
 • Tehlikeleri tanımlayıp bu tehlikelere karşı önlem alırız.
 • Risklerle kaynağında mücadele edip gerekli aksiyonu alırız.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını ve bu hizmeti yürütenler arasında işbirliğini sağlarız.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikasının mesleki bağımsızlık içerisinde yürütülmesini sağlarız.
 • Düzenli olarak periyodik muayenelerin takibini yaparız.
 • Yaşanabilecek meslek hastalıklarını önlemek amacıyla gerekli aksiyonları alırız.
 • Şirketimizde iş güvenliği ve çalışan sağlığının sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla gerekli önlemleri alıp İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız doğrultusunda üretim yapmayı taahhüt ederiz.