TACİZ VE AYRIMCILIĞA KARŞI İŞE ALIM POLİTİKASI


Politika Detayı

Taciz, ayrımcılık ve kötü muamele ne anlama gelir?

Taciz, hukuki anlamda tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip edilmeyen birçok kötü davranışı kastetmektedir.

Ayrımcılık, bir siyasi görüşü veya dini tercihi benimseyen ya da bir ırka, cinsel yönelime, cinsiyete ve yaşa karşı bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı davranmayı kapsamaktadır.

Kötü muamele, bir kişinin cinsiyeti, yaşı, ırkı, etnisitesi, dini inancı ya da siyasi görüşü veya engellilik durumu sebebi ile başkaları tarafından olumsuz davranışlara maruz kalması olarak tanımlanmaktadır.

EKPEN Tekstil olarak;

  • İşe alım sırasında ya da işe aldıktan sonra hiçbir çalışanımıza dil, din, ırk, etnisite, cinsiyet, yaş, renk, engellilik gibi konularda ayrımcılık yapmayacağımızı taahhüt ederiz.
  • İşe alım sırasında ya da işe aldıktan sonra hiçbir kadın çalışanımızdan hamilelik testi istemeyiz.
  • Tüm çalışanlarımıza ve şirketimize sağladıkları katkılara değer verdiğimizi belirtir, taciz ve ayrımcılığa karşı politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.