ZORLA ÇALIŞTIRMAYA KARŞI POLİTİKA


Politika Detayı

Ekpen Tekstil olarak;

  • Çalışmanın ve çalıştırılmanın gönüllü olduğu ilkesinden yola çıkarak, kişinin kendi isteği dışında çalıştırılmasına yani zorla çalıştırmaya karşı çıkarız.
  • Şirketimizde hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesiyle veya borca karşılık çalıştırma, askeri ya da köle iş gücü, insan ticareti gibi biçimleri de dahil olmak üzere zorla çalıştırmanın tüm biçimlerini yasaklarız.
  • Çalışanlarımızın suiistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal mevzuata uygun hareket edeceğimize dair söz veririz.
  • Çalışanlarımızı zorla fazla çalıştırmayız. Fazla çalışmayı gönüllülük esasına dayandırırız.
  • Tüm çalışanlarımız kanunlar ve iş sözleşmeleri doğrultusunda istedikleri zaman iş sözleşmelerini feshedebilmektedir. Böyle bir durumda çalışanlarımızın tazminat, maaş ve izin gibi haklarını tanırız.
  • Hapishanelerde çalışmanın da mahkumların zorla çalıştırılmasına sebep olabileceği bir tür zorla çalıştırma olduğunu kabul eder ve zorla çalıştırmanın önüne geçebilmek için her türlü iş kapsamında hapishanelere iş verilmeyeceğini taahhüt ederiz.