ÇOCUK İŞ GÜCÜNÜ ÖNLEME POLİTİKASI


Politika Detayı

Çocuk İşçi Ne Anlama Gelir?

Çocuk işçi yasalar açısından belirlenmiş bir yaşın altında çocukları ifade eder. Çocuk işgücü, birçok ülke ve uluslararası yapı tarafından insani sömürü olarak kabul edilmektedir.

Çocukların çalıştırılması Nelere Sebep Olur?

  • Çocukların zihinsel, fiziksel gelişimleri açısından tehlikeli, toplumsal ve ahlaki açıdan ise zararlıdır.
  • Çocukların okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitim almalarını engeller.
  • Çocukları ailelerinden ayırır.
  • Onları ciddi tehlikelerle, hastalıklarla karşı karşıya bırakır.

EKPEN Tekstil olarak;

  • Çocuk işçiliğine ve çocuk işçi çalıştırılmasına karşıyız.

  • Yürürlükte bulunan 4857 Sayılı İş Kanunu ve ILO standartlarına göre belirlenen en küçük çalışma yaşı 15 yaşından küçük olan hiçbir bireyi, hiçbir görevde çalıştırmamayı çocuk işçiliğini önleme politikası olarak belirleriz.

Bu politikanın uygulanması için gerekli sistemi kurmayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.