DİLEK VE ŞİKAYET POLİTİKASI


Politika Detayı

Ekpen Tekstil olarak;

  • Çalışanlarımızla iletişim halinde olmanın, iş verimini artırmak açısından esas olduğuna inanırız.
  • Çalışanlarımızla olan iletişimi sistematik bir şekilde düzenleyerek iş yeri ve çalışanlarımızla ilgili problemleri asgari düzeye indirerek, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı sağlarız.
  • Dilek ve Şikayet Politikası ile çalışanlarımızın dilek ve şikayetleri konusunda iletişime açık olduğumuzu ve bunun tüm birim çalışanlarımızı kapsadığını belirtiriz.
  • Çalışanlarımızın toplu ya da bireysel olarak dilek veya şikayetlerini bildirdiklerinde işleri ya da statüleri ile ilgili negatif hiçbir değişikliğin olmayacağını, herhangi kötü bir muameleye maruz kalmayacaklarını ve sorunlarını en iyi şekilde çözümleyeceğimizi taahhüt ederiz.