ÇEVRE POLİTİKASI


Politika Detayı

EKPEN TEKSTİL ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI

YÖNETİM POLİTİKASI

Çevre koruma bilincine sahip olan ve sosyal sorumluluklarının farkında olan şirketimiz, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı kalarak Çevre Yönetim Politikasını oluşturmuştur.

POLİTİKANIN AMACI:

  • Bütün canlıların ortak varlığı olan çevreyi koruyarak, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimi gerçekleştirmektir.
  • Kirliliği kaynağında tespit edip, çevre kirliğini önlemektir.
  • Enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmaktır.
  • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığını gözeterek çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünleri kullanmaktır.
  • Çevresel etkileri minimuma indirerek üretimi gerçekleştirmektir.
  • Atık oluşumunun azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü gibi konularda çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atıkların bertaraf edilmesini sağlamaktır.

EKPEN Tekstil olarak;

Çevresel performansımızı geliştirmek amacıyla çalışanlarımızı enerji verimliliği, su tasarrufu gibi çevre konularında bilinçlendirecek eğitimler vermeyi, konuyla ilgili en başta şirket olarak sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu, çalışanlarımıza da bireysel sorumluluklarının farkında olmaları konusunda destekçi olacağımızı, Sürdürülebilir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretim yapacağımızı taahhüt ederiz.